Research project notes

From WTFwiki
Jump to navigation Jump to search

refactoring

python C parsing

interfacing VIM

Sources

  • Fowler, Martin - Refaktoring - Zlepšení existujícího kódu, Grada 2003
  • Melichar, Bořivoj - Jazyky a překlady
  • Melichar, Bořivoj - Konstrukce překladačů