Research project notes

From WTFwiki
Revision as of 22:52, 4 January 2013 by Jontow (talk | contribs) (5 revisions)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

refactoring

python C parsing

interfacing VIM

Sources

  • Fowler, Martin - Refaktoring - Zlepšení existujícího kódu, Grada 2003
  • Melichar, Bořivoj - Jazyky a překlady
  • Melichar, Bořivoj - Konstrukce překladačů